Főoldal
Nyomtatás
Általános tájékoztató a jelentkezésről és a képzésről

 

Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója - Fogyatékos személyek lovassportjának kiegészítő ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 04 3/1

Képzés engedélyszáma: E-000793/2014/B003

 

A felnőttképzési törvény 2020.01.01-től hatályos változása miatt intézményünknek új programkövetelményt és képzési programot kell kidolgoznia, amelynek engedélyeztetéséig nem tudunk új képzéseket indítani.

Ennek ellenére előzetes jelentkezését az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével tudja jelezni felénk és így azonnal értesíthetjük, amint aktuálissá válik a képzés elindítása.  

 

 Töltse le jelentkezési lapunk

 Jelentkezési lap

 

A képzés célcsoportja:

 • Sportoktató (lovasoktató) 31 813 01OKJ,
 • Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02 OKJ 
 • Lovas szakedzői (Bsc) végzettség
 • Okleveles lovas szakedző (Msc) végzettség 
 • Lovaskultúra oktató végzettség
 • Lovas tanár és szervező végzettség


Jelentkezési követelmények: 

 • iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
 • szakmai előképzettség: képzés célcsoportjai alatt felsorolt végzettségek valamelyike 
 • egészségügyi alkalmassági követelmények: sportegészségügyi alkalmasság a 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet alapján, valamint a Magyar Lovassport Szövetség érvényes szabályzata alapján
 • egyéb: szakmai előképzettségnél felsorolt lovas végzettségekhez kötődően biztonságos lovas tudás mindhárom jármódban 
Amennyiben a jelentkező rendelkezik RA lovas vizsgával, vagy a Magyar Lovas Szövetség edzői regisztrációs vizsgájával (I-es; II-es: III-as szint,) úgy az erről szóló igazolás fénymásolatát is kérjük beadni.

Jelentkezés menete

 1. Jelentkezéshez szükséges dokumentumok elküldése a gbozori@lovasterapia.hu e-mail címre. A dokumentumok a következők: kitöltött és aláírt jelentkezési lap, végzettségeket igazoló dokumentum másolata.
 2. A dokumentumokat postai úton is kérjük elküldeni a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 1066 Budapest, Teréz krt. 24. szám alatti címére!


A képzés  célja:

Olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek elősegítik a lovasoktató, lovasedző, lovas szakedző végzettségű szakemberek számára a fogyatékosságokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását, tanulmányozhassák a fogyatékosságok hatását a lovaglásra, megismerhessék a lovon, ill. lóval végzett szabadidős vagy versenysport tevékenységet.

A képzést sikeresen befejező résztvevők szakmai előképzettségüknek megfelelő szinten (lovasoktató, lovasedző és lovas szakedző) lovaglást oktathatnak a különböző fogyatékossággal élő személyek számára (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, érzékszervi fogyatékkal élő, mozgásában akadályozott, a pszichés teljesítőképesség zavarai, autizmus spektrumzavar, súlyos, halmozott sérülés esetén), szervezhetik szabadidős lovaglásukat, és felkészíthetik őket a fogyatékos személyek lovassport versenyeire.

Felmérik a fogyatékossággal élő lovasok állóképességét, tehetségét, technikai tudását, edzéstervet dolgoznak ki számukra, vezetik oktatásukat, edzéseiket, felkészítik őket a versenyekre, értékelik az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Összehangolják az edzők, trénerek munkáját, szervezik a szabadidős és lovassport tevékenységet, eseményeket.

 

A képzés tartalmáról röviden:

Adjon elméleti és gyakorlati ismereteket
• a hazai fogyatékosságügy és a gyógypedagógia területéről
• a különböző típusú fogyatékossági csoportokról, fogyatékosságok okozta megváltozott feltételekről és azok befolyásoló szerepéről a sporttevékenységre
• a fogyatékos személyek nemzetközi és hazai sport mozgalmairól, szövetségekről, versenyrendszerekről
• a szabadidő és versenysport szabályairól, sportági adaptációkról, szervezési és versenyrendezési szabályokról, tárgyi feltételekről
• szakemberek együttműködéséről
• a lovassport nemzetközi és hazai helyzetéről, fogyatékos személyek lovassport oktatásának módszertani sajátosságairól és a versenysportról, kategorizálásról, versenyzésről, versenyrendezésről