Főoldal
Nyomtatás
Általános tájékoztató a jelentkezésről és a képzésről

 

Fogyatékos személyek szabadidős- és lovassport oktatója - Fogyatékos személyek lovassportjának kiegészítő ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 04 3/1

Képzés engedélyszáma: E-000793/2014/B003

 Töltse le jelentkezési lapunk

 Jelentkezési lap

 

A képzés célcsoportja:

 • Sportoktató (lovasoktató) 31 813 01OKJ,
 • Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02 OKJ 
 • Lovas szakedzői (Bsc) végzettség
 • Okleveles lovas szakedző (Msc) végzettség 
 • Lovaskultúra oktató végzettség
 • Lovas tanár és szervező végzettség


Jelentkezési követelmények: 

 • iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
 • szakmai előképzettség: képzés célcsoportjai alatt felsorolt végzettségek valamelyike 
 • egészségügyi alkalmassági követelmények: sportegészségügyi alkalmasság a 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet alapján, valamint a Magyar Lovassport Szövetség érvényes szabályzata alapján
 • egyéb: szakmai előképzettségnél felsorolt lovas végzettségekhez kötődően biztonságos lovas tudás mindhárom jármódban 
Amennyiben a jelentkező rendelkezik RA lovas vizsgával, vagy a Magyar Lovas Szövetség edzői regisztrációs vizsgájával (I-es; II-es: III-as szint,) úgy az erről szóló igazolás fénymásolatát is kérjük beadni.

Jelentkezés menete

 1. Jelentkezéshez szükséges dokumentumok elküldése a gbozori@lovasterapia.hu e-mail címre. A dokumentumok a következők: kitöltött és aláírt jelentkezési lap, végzettségeket igazoló dokumentum másolata.
 2. A dokumentumokat postai úton is kérjük elküldeni a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 1066 Budapest, Teréz krt. 24. szám alatti címére!


A képzés  célja:

Olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek elősegítik a lovasoktató, lovasedző, lovas szakedző végzettségű szakemberek számára a fogyatékosságokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását, tanulmányozhassák a fogyatékosságok hatását a lovaglásra, megismerhessék a lovon, ill. lóval végzett szabadidős vagy versenysport tevékenységet.

A képzést sikeresen befejező résztvevők szakmai előképzettségüknek megfelelő szinten (lovasoktató, lovasedző és lovas szakedző) lovaglást oktathatnak a különböző fogyatékossággal élő személyek számára (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, érzékszervi fogyatékkal élő, mozgásában akadályozott, a pszichés teljesítőképesség zavarai, autizmus spektrumzavar, súlyos, halmozott sérülés esetén), szervezhetik szabadidős lovaglásukat, és felkészíthetik őket a fogyatékos személyek lovassport versenyeire.

Felmérik a fogyatékossággal élő lovasok állóképességét, tehetségét, technikai tudását, edzéstervet dolgoznak ki számukra, vezetik oktatásukat, edzéseiket, felkészítik őket a versenyekre, értékelik az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Összehangolják az edzők, trénerek munkáját, szervezik a szabadidős és lovassport tevékenységet, eseményeket.

 

A képzés tartalmáról röviden:

Adjon elméleti és gyakorlati ismereteket
• a hazai fogyatékosságügy és a gyógypedagógia területéről
• a különböző típusú fogyatékossági csoportokról, fogyatékosságok okozta megváltozott feltételekről és azok befolyásoló szerepéről a sporttevékenységre
• a fogyatékos személyek nemzetközi és hazai sport mozgalmairól, szövetségekről, versenyrendszerekről
• a szabadidő és versenysport szabályairól, sportági adaptációkról, szervezési és versenyrendezési szabályokról, tárgyi feltételekről
• szakemberek együttműködéséről
• a lovassport nemzetközi és hazai helyzetéről, fogyatékos személyek lovassport oktatásának módszertani sajátosságairól és a versenysportról, kategorizálásról, versenyzésről, versenyrendezésről