Főoldal
Nyomtatás
Kötelező teljesítések

Vizsga:

A képzés záró vizsgával zárul, amely jellege szerint szakmai záró beszámoló. A szakmai záró vizsgára bocsátás feltételei a következők: modulzáró vizsgák sikeres teljesítése, a felnőttképzési szerződés pontjainak hiánytalan teljesítése. 

A szakmai záró beszámoló részei:

  • írásbeli záródolgozat
  • szóbeli vizsga (a záródolgozat megvédése, kiegészítő komplex szakmai kérdésekkel)
  • gyakorlati vizsga

A képzés sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum:

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul.

A tanúsítványok kiadásának feltételei:

  • jelenléti ívek alapján igazolt részvétel a képzés óraszámainak legalább 70%-án

  • sikeres szakmai záró beszámoló teljesítése

  • RA 3-as lovas vizsga sikeres teljesítése

  • a vezetői engedélyhez szükséges elsősegély vizsga megléte, ennek hiányában a vezetői engedélytől független elsősegély vizsga megléte (a felnőttképzésben résztvevő egyénileg szervezi, a képzéssel párhuzamosan végezheti)


 

A lovasvizsgák követelményei

• Lovas felvételi vizsga nincs
• A képzés során azoknak a lovas oktatóknak, edzőknek, szakedzőknek, akik nem rendelkeznek az MLSZ (Magyar Lovas Szövetség) I-es szintű díjlovas regisztrációs vizsgájával, vagy a MLSZ II-es szintű díjugrató/military regisztrációs vizsgájával az első év végén teljesíteni kell a Német Lovas Szövetség vizsgarendszere szerinti RA4-es szintű lovas vizsgát, a képzés végén a tanúsítvány kiadásának feltételeként pedig az RA3-as szintű lovas vizsgát. Vizsgázni évente egy alkalommal lehet hazánkban. A vizsgaszabályzat szerint az RA4-es és az RA3-as vizsga letétele között egy évnek kell eltelnie. A sikeres vizsgákról a Magyar Lovasterápia Szövetség és a Német Lovas Szövetség egyaránt kiállítja az igazolást. A vizsgák időpontja minden évben október közepe.
• Azoknak a lovas oktatóknak, edzőknek, szakedzőknek, akik rendelkeznek az MLSZ (Magyar Lovas Szövetség) I-es szintű díjlovas regisztrációs vizsgájával, vagy a MLSZ II-es szintű díjugrató/military regisztrációs vizsgájával, nincs további lovas vizsga kötelezettségük, tehát mentesülnek az RA4-es és az RA3-as szintű lovas vizsgák teljesítése alól.

 

RA-s lovas vizsga szintek ismertetése

 

Részei:

A lovas oktatói, edzői képesítés megfelel a német lovas vizsga rendszer szerinti Bázis és RA5-ös szintű lovas vizsgáknak, ezért ezen vizsgák teljesítése alól a résztvevők automatikusan felmentést kapnak.

A lovas vizsgák minden szinten három részvizsgából - díjlovaglás, díjugratás gyakorlatból valamint elméletből- állnak.


RA4 szint

/korábban a DRA III-as szintnek felet meg/

Első képzési év végén kell teljesíteni.
Díjlovaglás: A osztályú díjlovagló program lovaglása.
Díjugrás: 100-110 cm ugrópálya kb. 7 akadállyal (oxer, meredek, kombináció)
Elmélet: idomító skála részletesen, díjlovaglás-, ugrás elméleti kérdések, a vizsgához kapcsolódó szint feladataival kapcsolatosan, verseny szabályok ismerete.

 

Előfeltételek

· lovassport egyesületi tagság

· RA5-ös számú vizsga teljesítése és

· részvétel az előkészítő tanfolyamon

· a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen meg a vizsgakövetelményeknek

 Az RA4-es vizsga teljesítése nincs korhatárhoz kötve.

 

Vizsgakövetelmények

A vizsga gyakorlati és elméleti részvizsgákból áll.

 

1. Díjlovagló részvizsga

· „A” (alap) osztályú program a programgyűjtemény szerint, amit egyesével vagy kettesével lovagolhatnak, segédszár nem megengedett

 

2. Díjugratás részvizsga

· lovas vizsgáztatása könnyített ülésben

· „A” osztályú stílus pálya lovaglása standard követelmények szerint

 

3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!

 

1. Állomás

· vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet A (alap) osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála

2. Állomás

· a lovas kondicionális képességei

3. Állomás

· hátas ló alapfelszerelése

 

Ki teljesíti a vizsgát?

A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag osztályzatot (6.0) kell teljesíteni összességében. Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Ha bármely részvizsgán nem éri el ezt az osztályzatot akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

Értékelés: 10 fokozatú skálán, 5,0 pontot kell minden részvizsgán teljesítenie a lovasnak
A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha minden egyes részvizsga sikeres. Egy részvizsga sikertelensége esetén, csak az adott részvizsgát kell egy év múlva megismételni a lovasnak, a sikeres részvizsgák 1 évig nem veszítik el érvényességüket.

 

RA3 szint
Figyelem, korábban ez a vizsgaszint nem volt!

Kimenő vizsga, a képzés végén kell teljesíteni
Díjlovaglás: L osztályos díjlovagló program lovaglása nagykantáron (20x40m-es négyszögben)
Díjugrás: 125 cm 7-8 akadályból álló pálya teljesítése
Elmélet: idomító skála részletesen, díjlovaglás-, ugrás elméleti kérdések a vizsgához kapcsolódó szint feladataival kapcsolatosan, verseny szabályok ismereteElőfeltételek

· lovassport egyesületi tagság

· RA4-es vizsga teljesítése

· a vizsgán lovagolt lovak életkora legalább öt év legyen, és kiképzési szintje feleljen meg a vizsgakövetelményeknek

A vizsga korhatár nélkül teljesíthető.

 

Vizsgakövetelmények

A vizsga gyakorlati és elméleti rész vizsgákból áll.

 

1. Díjlovaglás részvizsga

· L (könnyű) osztályú díjlovagló program lovaglása csikókantárral programfüzet szerint egyesével lovagolva

 

2. Díjugratás részvizsga

· A** osztályú stílus pálya lovaglása standard követelmények szerint (1.10m)3. Stáció részvizsga Figyelem ez korábban nem volt!

 

1. Állomás

· vizsgabeszélgetés saját gyakorlati részvizsgákról, lovaglás elmélet L (könnyű) osztályú szintnek megfelelően, kiképzési skála

2. Állomás

· lovas sport etikai kódexe

3. Állomás

· edzéselmélet (kondíció, koordináció)

 

Ki teljesíti a vizsgát?

A jelölteknek a vizsgán legalább hatos átlag (6.0) osztályzatot kell teljesíteni. Egy részvizsga részosztályzata sem lehet öt egész (5.0) alatt. Bármely részvizsgán nem éri el ezt az osztályzatot, akkor a vizsgát legkorábban három hónap múlva ismételheti.

Az RA3 terep részvizsga teljesítésének, vagy nem teljesítésének nincs jelentősége, kivéve, ha az a díjugratás részvizsgát helyettesíti.


Részletes információk a vizsgarendszerről, követelményekről:

http://www.lovasterapia.hu/kepzesek/lovas_vizsgak/RA_szintek_2014.html

Lovas vizsgák követelmény rendszerének leírása