Főoldal
Nyomtatás
Teljesítendő tartalmi követelmények

A képzésben résztvevő ismerje az ember és a ló anatómiáját, a lovaglás biomechanikáját; az ember és a ló járását és annak neurológiai hatásait, a ló és a lovaglás általános és speciális hatásait. Ismerje a lótartás, a ló kiképzés alapjait, általában a lovassportokat. Sajátítsa el a balesetvédelem, a  biztosítás, az elsősegélynyújtás szabályait, legyen jártas a lovasterápiához kapcsolódó jogi kérdésekben, szervezeti és szervezési munkában. Ismerje azokat a terápiás irányzatokat,  és módszereket, amelyek megjelenhetnek a pszichológiai lovasterápia területén: kognitív viselkedésterápia, analitikusan orientált és rendszerszemléletű terápiák, pszichodráma, művészetterápia, immaginatív technikák.

Legyen képes a terápiás irányzatok, módszerek és technikák egyes elemeit adaptálni a pszichológiai lovasterápiás foglalkozások gyakorlatába. Ismerje a pszichológiai lovasterápia gyakorlatában megjelenő leggyakoribb kórképek kialakulását, dinamikáját, prognózisát, kezelési lehetőségeit a pszichológiai lovasterápia által. Legyen képes adekvát terápiás célok meghatározására, a lovasterápiás foglalkozások megtervezésére, előkészítésére, vezetésére, dokumentálására és értékelésére.